Znamię na twarzy

Znamię na twarzy może być zmianą wrodzoną lub nabytą. Większość znamion jest niegroźna, niektóre jednak mogą z czasem nabrać charakteru nowotworu złośliwego. Szacuje się, że na ich bazie powstaje około 30% czerniaków. Wizyta u dermatologa wskazana jest zawsze, jeśli istnieją podejrzenia, że znamię zmienia swój kształt lub kolor.Znamię na twarzy – rodzaje

Znamię na twarzy może mieć różny charakter. Popularnym typem są znamiona barwnikowe, które mogą istnieć już w chwili narodzin lub wykształcić się na skutek rozrastania komórek zawierających barwnik. Znamię na twarzy może przybrać formę znamienia naskórkowego, czyli brodawki, znamienia naczyniowego lub znamion wykształconych przez gruczoły potowe i łojowe.Znamię na twarzy – badania

W momencie, gdy pojawia się znamię na twarzy, warto zgłosić się do dermatologa. Konsultacja taka jest wskazana, gdyż nie zawsze pacjent jest w stanie samodzielnie ocenić stan zmiany skórnej. Lekarz, wykonawszy badanie dermatoskopowe, ustala dalsze postępowanie. W zależności od sytuacji może to być usunięcie znamienia lub jego dalsza obserwacja.Znamię na twarzy – usuwanie

Decyzja o zakwalifikowaniu znamienia do usunięcia stanowi wynik oceny dermatoskopowej. Często pacjenci decydują się na taki krok także ze względów estetycznych. Dostępne są różne metody. Do najpopularniejszych należy laserowe, radiochirurgiczne lub chirurgiczne usuwanie zmian skórnych. O metodzie decyduje specjalista, biorąc pod uwagę typ znamienia, jego lokalizację i wyniki przeprowadzonych wcześniej badań.