Znamię dysplastyczne

Znamię dysplastyczne jest odmianą znamienia barwnikowego powstałego na skutek nadmiernego miejscowego nagromadzenia się komórek barwnikowych. W odróżnieniu od znamion łagodnych, znamię dysplastyczne ma niepokojący wygląd i wymaga konsultacji dermatologicznej.Znamię dysplastczne – rozpoznanie

Znamię dysplastyczne wyróżnia się znaczną wielkością, przekraczającą 0,5 cm średnicy. Jego cechą charakterystyczną są również: asymetryczny kształt, nieregularne brzegi, niejednorodny kolor i powierzchnia oraz zmiany naczyniowe w obrębie znamienia. Znamię dysplastyczne z upływem czasu może zmienić się w czerniaka.Znamię dysplastyczne – diagnostyka

Dokładna ocena znamienia możliwa jest dzięki badaniu dermatoskopowemu, pozwalającemu podjąć decyzję co do dalszych kroków: usunięcia zmiany lub obserwacji. Znamię nie zakwalifikowane do usunięcia podlega kolejnym ocenom, co pozwala śledzić dynamikę zmian i podjąć decyzję o zabiegu w odpowiednim momencie.

W obiegowej opinii znamię dysplastyczne często mylone jest z atypowym. Dopiero podczas szczegółowego badania widoczne są charakterystyczne dla tego pierwszego melanocyty, nacieki limfocytowe oraz powstawanie nowych naczyń krwionośnych w obrębie znamienia.Znamię dysplastyczne – usuwanie

Znamię dysplastyczne usuwane jest chirurgicznie w znieczuleniu miejscowym. Wycina się zmieniony fragment skóry z niewielkim marginesem, a pobrany wycinek przekazuje do badania histopatologicznego, dzięki któremu można precyzyjnie określić charakter zmiany i sprawdzić, czy została usunięta całkowicie.