Konsultacja estetyczna

Konsultacja estetyczna to pierwszy kontakt pacjenta z lekarzem medycyny estetycznej. Odbywa ją każdy, kto planuje przejść zabieg chirurgii estetycznej. Podczas konsultacji lekarz zbiera wywiad, udziela rzetelnych informacji,  mówi o przeciwwskazaniach i możliwych efektach zabiegu. Warto dobrze przygotować się do tej rozmowy, a także wiedzieć wcześniej, jakie pytania mogą paść.Konsultacja estetyczna – na czym polega?

Konsultacja przed planowanym zabiegiem medycyny estetycznej to długi wywiad lekarski. Pacjent odpowiada na pytania, czasem lekarz ogląda też część ciała czy obszar skóry, na którym ma zostać wykonany zabieg. Podczas konsultacji lekarz zadaje liczne pytania, ale też odpowiada i rozwiewa wątpliwości, które odczuwa pacjent.Konsultacja estetyczna – w jakim celu?

Konsultację estetyczną przeprowadza się w kilku celach. Służy ona przede wszystkim:ustalenie, jaki jest stan zdrowia pacjenta,sprawdzenie, czy nie występują przeciwwskazania do zabiegu,poinformowanie o tym, jak przebiega zabieg,poinformowanie o możliwych skutkach ubocznych,przedstawienie pacjentowi przewidywanych efektów,udzielenie informacji i odpowiedź na pytania pacjenta,przekazanie zaleceń dotyczących przygotowania do zabiegu.Konsultacja estetyczna – jak się przygotować?

Do konsultacji estetycznej warto się odpowiednio wcześniej przygotować. Informacje, które będzie chciał uzyskać lekarz, dotyczą:ogólnego stanu zdrowia, przewlekłych chorób,przyjmowanych leków i suplementów,nałogów (palenie, nadużywanie alkoholu),przebytych zabiegów chirurgii estetycznej,szybkości gojenia się ran i znikania siniaków.

Szczerość podczas rozmowy gwarantuje bezpieczeństwo i dobrze podjęte decyzje. Zatajenie lub przeinaczenie informacji wiąże się z niepotrzebnym ryzykiem.