Znieczulenie

Znieczulenie to szereg działań medycznych, które mają na celu przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego. Znieczulenie wykonuje lekarz anestezjolog, dzięki niemu można w bezpieczny i bezbolesny sposób wykonać u pacjenta inwazyjny zabieg.  Znieczulenie – rodzaje znieczuleń

Wyróżniamy dwa rodzaje znieczuleń: znieczulenie miejscowe oraz znieczulenie ogólne (tzw. narkozę). Znieczulenie miejscowe polega na uniewrażliwieniu konkretnego obszaru ciała na czas wykonania zabiegu. Znieczulenie to nie wpływa na świadomość ani na ośrodkowy układ nerwowy. Znieczulenie ogólne polega na zniesieniu bólu poprzez tymczasowe zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Podczas znieczulenia ogólnego dochodzi do utraty świadomości pacjenta. Inne rodzaje znieczuleń stosowanych w medycynie to znieczulenie do porodu oraz znieczulenie zewnątrzoponowe.  Znieczulenie – zastosowanie

O tym, jakie znieczulenie zastosować decyduje lekarz anestezjolog. Decyzja o tym, czy pacjent kwalifikuje się do znieczulenia, podejmowana jest na podstawie szczegółowego wywiadu lekarskiego oraz oceny aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Każda zaproponowana przez anestezjologa metoda znieczulenia powinna być dokładnie omówiona z pacjentem, tak, by mógł on świadomie wybrać najlepszą opcję.  Znieczulenie – bezpieczeństwo

Dzięki znieczuleniom możliwe jest bezpieczne wykonanie zabiegu operacyjnego, w szczególności dotyczy to operacji, które są bolesne lub nieprzyjemne dla pacjenta. Ze znieczuleniami może się jednak wiązać ryzyko niebezpiecznych powikłań. Najczęstsze z nich to odczuwanie senności, nudności i wymioty, a także ból gardła po wykonanym zabiegu operacyjnym. U pacjenta może dojść także do zaburzeń rytmu serca i zaburzeń czucia. W niektórych sytuacjach pacjent po znieczuleniu może mieć także problemy z oddychaniem.