Znieczulenie nasiękowe

Znieczulenie nasiękowe to jeden z rodzajów znieczulenia miejscowego. Jest ono często stosowane podczas zabiegów stomatologicznych oraz, by przygotować pacjenta do drobnych zabiegów chirurgicznych.  Znieczulenie nasiękowe – wykonanie

Znieczulenie nasiękowe jest wykonywane w obecności lekarza anestezjologa. Po podaniu znieczulenia nasiękowego pacjent pozostaje świadomy, ale nie odczuwa bólu w miejscu, do którego zostało podane znieczulenie.   Znieczulenie nasiękowe – możliwe powikłania

Ponieważ stężenie leku w znieczuleniu nasiękowym jest niewielkie i w trakcie znieczulenia nie dochodzi do utraty świadomości pacjenta, metoda ta jest bardziej bezpieczna od innych form znieczulenia. Możliwe są jednak powikłania, zależne od reakcji pacjenta na podany w znieczuleniu nasiękowym lek. Po podaniu znieczulenia może on odczuwać zawroty głowy, możliwe inne skutki uboczne to zaburzenia rytmu pracy serca oraz zaburzenia oddychania. Ryzyko wystąpienia powikłań jest jednak mniejsze niż w przypadku znieczulenia ogólnego.  Znieczulenie nasiękowe – przygotowanie

Znieczulenie nasiękowe nie wymaga specjalnych przygotowań. O tym, czy pacjent kwalifikuje się do znieczulenia, decyduje lekarz.  Znieczulenie nasiękowe – przeciwwskazania

Przeciwwskazania do wykonania znieczulenia nasiękowego to nadwrażliwość lub alergia na składniki leku znieczulającego. Lekarz może nie dopuścić pacjenta do znieczulenia także w sytuacji, gdy w miejscu, które zostanie znieczulone, wywiązał się stan zapalny. Do wykonania znieczulenia nasiękowego dyskwalifikuje także padaczka.