Znamię melanocytowe

Znamię melanocytowe powstaje na skutek rozrastania się komórek zawierających barwnik, dlatego też zmiany tego typu nazywane bywają barwnikowymi. Mogą mieć charakter wrodzony lub nabyty. Według szacunków dorosły człowiek ma około dwudziestu tego rodzaju znamion, z których większość rozwija się w wieku dorosłym.Znamię melanocytowe – rodzaje

Wrodzone znamiona mają przeważnie charakter pojedynczych zmian o owalnym kształcie i jednolitym zabarwieniu. Mogą mieć także brodawkowatą lub guzkowatą powierzchnię.

Znamiona nabyte dzielą się natomiast na łagodne i atypowe. Te pierwsze pojawiają się u dzieci, lecz z ich nasileniem mamy do czynienia w okresie dojrzewania. Zmiany łagodne mają regularną strukturę i równomiernie rozmieszczony barwnik. Z kolei znamiona atypowe wyróżnia asymetria, nieregularne brzegi i różnorodność kolorystyczna. Często są to zmiany większe, powyżej 5 mm. Znamiona atypowe ulegają czasem przekształceniu w czerniaka.Znamię melanocytowe – diagnostyka

W przypadku, gdy znamię melanocytowe wzbudza podejrzenia, konieczna jest konsultacja dermatologiczna. Lekarz na podstawie badania dermatoskopowego ocenia, czy znamię kwalifikuje się do usunięcia, czy też konieczna jest jego obserwacja.Znamię melanocytowe – usunięcie

Znamię melanocytowe usunąć można chirurgicznie w znieczuleniu miejscowym. Następnie zakładane są szwy. Często stosuje się tzw. steri stripy, zabezpieczające przed rozchodzeniem się brzegów rany. Po ich usunięciu poleca się aplikację żelów silikonowych, które zapobiegają tworzeniu się bliznowców.