Oparzenia

Oparzenia należą do wyjątkowo trudnych i bolesnych uszkodzeń skóry. Pozostające po nich blizny nie tylko szpecą, ale też sprawiają ból przez długie lata. Nawet po niegroźnym oparzeniu może pozostać wyraźny ślad. Oparzenia dzieli się na stopnie ze względu na to, jak poważnemu uszkodzeniu uległa tkanka. Oparzenie nie musi też być wynikiem zetknięcia się skóry z czymś gorącym. Jaka jest specyfik oparzeń i jak pomaga pacjentom medycyna estetyczna?

Oparzenia – rodzaje i stopnie oparzeń

Oparzenia mogą być wynikiem różnego rodzaju wypadków. Do najczęstszych należą zdecydowanie oparzenia termiczne, wskutek działania wysokiej temperatury na ciało. Warto jednak wspomnieć, że oparzenia mogą mieć także charakter:chemiczny (żrące substancje),elektryczny (porażenie prądem),radiacyjny (promieniowanie radioaktywne).

Oparzenia I stopnia to lekkie uszkodzenia wierzchniej warstwy naskórka. Oparzenie II stopnia przenika naskórek aż do skóry właściwej, natomiast najcięższe oparzenie III stopnia dociera do tkanek leżących pod skórą.

Oparzenia – pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc udzielana osobie oparzonej powinna opierać się na schładzaniu oparzonego miejsca chłodną wodą. Jeśli ubranie wtopiło się w tkankę, nie należy na siłę go odrywać. Miejsca oparzonego nie powinno się też bandażować, zaklejać plastrem ani smarować tłustymi substancjami.

Oparzenia – blizny po oparzeniach

Pozostałe po oparzeniach blizny często wyglądają bardzo nieestetycznie. Co więcej, ubytki w tkankach mogą powodować silny ból i ograniczenie ruchów. Dlatego wielu pacjentów decyduje się na usuwanie zagojonych blizn po oparzeniach za pomocą zabiegów laserowych.