Naczyniaki

Naczyniaki to łagodne zmiany nowotworowe, które najczęściej nie zagrażają życiu ani zdrowiu. Mogą one powstać zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Spośród łagodnych zmian wyróżnia się naczyniaki płaskie, naczyniaki włośniczkowe, naczyniaki jamiste, naczyniaki limfatyczne oraz naczyniaki gwiaździste. Naczyniaki złośliwe z kolei to naczyniakomięsak krwionośny, mięsak Kaposiego oraz obłoniak złośliwy.  Naczyniaki – przyczyny

Naczyniaki tworzą się w obrębie naczyń krwionośnych, w wyniku nieprawidłowego rozrostu ściany naczyń, zmiany te często pojawiają się u niemowląt. Czynniki, które warunkują powstawanie naczyniaków, nie są dokładnie znane. Przypuszcza się, że zmiany te są uwarunkowane genetycznie. Niektóre naczyniaki, np. naczyniak gwiaździsty, mogą towarzyszyć różnym chorobom.  Zmiany te są uważane za niegroźny dla zdrowia defekt kosmetyczny.  Naczyniaki – objawy

Naczyniaki najczęściej przyjmują postać skórnych czerwonych zmian. Mogą one występować na skórze twarzy i czoła (naczyniak płaski), na tułowiu i nogach (naczyniak włośniczkowy, naczyniak gwiaździsty), w narządach (naczyniak jamisty, naczyniakomięsak krwionośny) lub na głowie (naczyniak limfatyczny).  Naczyniaki – leczenie

Naczyniaki niezłośliwe mogą zostać usunięte podczas zabiegu laseroterapii. Zmiany te można także usunąć operacyjnie. W większości przypadków naczyniaki znikają samoistnie, jeśli jednak zmianom towarzyszą podejrzane objawy (np. krwawienie lub stan zapalny), warto pokazać się z nimi u lekarza onkologa.