Leczenie oparzeń

Oparzenia mogą mieć zróżnicowany charakter, stąd też również ich leczenie nie zawsze odbywa się w taki sam sposób. Inaczej postępuje się wtedy, gdy są one lekkie, inaczej zaś wówczas, gdy mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta.

 

Leczenie oparzeń – oparzenia lekkie

Bez względu na to, z jak poważnym oparzeniem mamy do czynienia, pierwszym krokiem, jaki powinniśmy zrobić jest schłodzenie skóry z wykorzystaniem zimnej wody. Dopiero wtedy można przystąpić do oględzin pozwalających na uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, czy lepiej zdecydować się na leczenie domowe, czy szpitalne. Jeśli interwencja lekarza nie jest konieczna, po schłodzeniu skóry i zabezpieczeniu rany przed zakażeniem, należy nałożyć na ranę opatrunek zmieniany raz dziennie. Jeśli w miejscu oparzenia pojawi się bąbel – nie wolno go przekłuwać, stanowi on bowiem naturalną ochronę, jaką zapewnia nam skóra.

 

Leczenie oparzeń – oparzenia ciężkie

Jeśli stan pacjenta jest poważny, w pierwszej konieczności należy zatroszczyć się o to, aby rana została odkryta, co często wymaga usunięcia części odzieży mającej kontakt z oparzoną skorą. Jeśli rana jest na tyle duża, że uniemożliwia założenie opatrunku, po jej schłodzeniu chory powinien zostać owinięty w prześcieradło. Ważne jest to, aby skóry nie schładzać zbyt długo jak najszybciej wzywając pogotowie.

 

Leczenie oparzeń – leczenie szpitalne

W czasie leczenia szpitalnego pacjentowi podaje się leki przeciwbólowe. Dąży się również do tego, aby nie doszło u niego do wstrząsu oraz stanowiącej jego konsekwencję niewydolności wielonarządowej. Lekarze i personel medyczny dbają też o to, aby nie doprowadzić do zakażenia rany i sepsy.