Konsultacja chirurgiczna

Konsultacja chirurgiczna polega na rozmowie z lekarzem, który przeprowadza pełny wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta, zleca konkretne dodatkowe badania, niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do właściwych form leczenia, w tym zabiegów chirurgicznych.Konsultacja chirurgiczna – przebieg

Konsultacja chirurgiczna wykonywana jest na każdej pierwszej wizycie u chirurga. Lekarz bada pacjenta w miarę swoich możliwości. Wykonuje m.in. pomiar ciśnienia krwi, badanie palpacyjne, badanie czucia. Zleca także dodatkowe badania pacjenta, potrzebne w celu ogólnej oceny stanu zdrowia. Posiadając wszystkie wyniki, lekarz może dokonać całkowitej weryfikacji stanu zdrowia i zakwalifikować pacjenta do danej metody leczenia.Konsultacja chirurgiczna – cele

Celem konsultacji chirurgicznej jest przede wszystkim ocena ogólna stanu zdrowia pacjenta, potrzebna do dopasowania odpowiedniej metody leczenia. Należy ustalić rodzaj leczenia, oraz określić, czy konieczne jest rozwiązanie chirurgiczne, czy są dostępne inne, alternatywne zabiegi medyczne dla danego schorzenia. Lekarz powinien przedstawić pozytywne i negatywne skutki uboczne danej metody leczenia, tak aby pacjent był świadomy wszelkich konsekwencji.Konsultacja chirurgiczna – przygotowanie

Przed dniem planowanej wizyty, warto spisać sobie wszystkie przyjmowane leki oraz suplementy diety. Ważne są także wszelkie przebyte choroby oraz alergie. Można zabrać ze sobą posiadaną dotychczasową dokumentację medyczną. Lekarzowi należy także powiedzieć kiedy wystąpiły, oraz w jakich okolicznościach, obecne problemy zdrowotne. Zatajanie pewnych faktów dotyczących zdrowia, może okazać się fatalne w skutkach.